Hardware as a service/najam

Najam računalne opreme sa uključenom servisnom podrškom? Zašto ne!

Najam računalne opreme sa uključenom servisnom podrškom? Zašto ne!
Vaš posao se širi, zapošljavate nove ljude, trebate novu informatičku opremu? Trebate obnovu postojeće? Jeste li razmotrili mogućnost da opremu uzmete u najam? Naša usluga najma računalne opreme uključuje vrhunske uređaje, servis i održavanje, potrošni materijal (za ispisne uređaje), nadzor...

Imamo višegodišnje iskustvo proširenog najma računalne opreme, uključujući i usluge servisa i proaktivnog održavanja.

Provjerite zašto se velik broj klijenata odlučuje upravo na ovaj vid korištenja računalne opreme.

Saznajte više:

PREDNOSTI NAJMA RAČUNALNE OPREME

UNAJMITE: 

-stolna računala

-prijenosna računala opće i posebne namjene (za uredski posao, CAD računala..)

-ispisne uređaje (pisači, MFP pisači, kopirni uređaji..)

-mrežne uređaje

-UPS uređaje

-servere

-sustave za automatsku pohranu podataka (NAS,NAS+CLOUD,CLOUD)

-sustave i opremu po posebnim zahtjevima

REEM je Vaš partner, ovlašteni servis za opremu koju nudi, sa 25 godišnjim iskustvom.Pojednostavnite svoje poslovanje, ubrzajte poslovne procese, smanjite administraciju, povećajte produktivnost kroz partnerstvo s REEM electronic-om. Primajte jednu mjesečnu fakturu za uslugu korištenja, najma i održavanja svoje informatičke opreme.

Kontaktirajte nas: 

prodaja@reem.hr

tel: 023 321-497 

Kontaktirajte nas