Naslovna -

Usluge i servis

Servis po pozivu

Kada je servis po pozivu rješenje za vaše potrebe

Većina naših poslovnih korisnika ima ugovorenu servisnu uslugu kojom su definirane naše obveze u pogledu brzine odziva kao i ostali parametri ugovorne usluge, najćešće poznato pod terminom SLA.

Ukoliko spadate u one poslovne korisnike koji nemaju ugovor o održavanju ili ugovor o najmu opreme i usluga, tada koristite naše servisne usluge po pozivu.

Da bi ostvarili našu servisnu uslugu po pozivu, dovoljno je kontaktirati kontakt telefon našeg servisnog centra ili poslati email na službenu adresu istog.

Servisne usluge po pozivu ostvaruju se na istoj kvalitativnoj razini ali je razina ostalih elemenata usluge na nižoj razini.U prvom redu se tu misli na brzinu odziva, prioritet pri rješavanju problema, zamjenske uređaje do potpunog otklanjanja kvara i slično.

Za bržu, sigurniju i kvalitetniju razinu usluge preporučamo naše usluge Ugovornog održavanja i REEM Daas/najma opreme sa uključenom servisnom podrškom.

62500 radnih naloga je iza nas u proteklih 25 godina.

Iskoristite naše iskustvo i profesionalan pristup pri rješavanju i najtežih zadataka u servisiranju informatičke opreme.

Kontaktirajte nas

Aktualno

Tehnološki trendovi, posebne ponude, osvrt na stanje na IT tržištu, mali (ali jako korisni) savjeti, najava novih uređaja i puno jako zanimljivih tema...